ללמוד, לחוות, להתרגש ולחקור

עולם היצורים החיים הוא מופלא ומסקרן, ומהווה סביבת  למידה מגרה וחווייתית, המאפשרת לפתח, להרחיב ולהעמיק את הידע במדעי החיים, את מיומנויות החקר ואת העמדות והערכים כלפי הטבע. קמפוס טבע מקיים פעילויות מגוונות בגן למחקר זואולוגי, בגן הבוטני ובמוזיאון לטבע ומרכז המחקר הלאומי ע"ש שטיינהרדט, במטרה לקדם את החינוך המדעי בנושאי מדע, טבע וסביבה, ולגשר בין המחקר וההוראה האקדמיים לקהל הרחב.

צילום: איל ברטוב

צילום: גברי שיאון

צילום: ד"ר יובל ספיר

צילום: איל ברטוב

זרקור אל...

צילומי הרצאות (באנגלית) מיום העיון בנושא אקולוגיה של דגי שונית שנערך ב-11.12.2014 באוניברסיטת תל-אביב

מיזם "ציפורי הקמפוס" נועד להכיר לבאי האוניברסיטה את מגוון הציפורים ברחבי הקמפוס. ברחבי הקמפוס הוצבו שלטים להכרת מיני הציפורים הנפוצות.

ביקור וירטואלי בגנים

סיור וירטואלי בגן למחקר זואולוגי

מפה אינטראקטיבית של הגן הבוטני