אורגניזם בסביבתו

אורגניזם בסביבתו

יום מדע לחטיבת הביניים.

כל יצור חי – חיידק, פטריה, צמח או בעל חיים – מותאם לחיים בבית גידולו ומתמודד בהצלחה עם הגורמים המגבילים בבית הגידול. מינים שונים החיים בצוותא באותו בית הגידול פיתחו התאמות שונות לתנאי בית הגידול ולמערכות יחסי הגומלין שהם מקיימים עם מינים אחרים.

אפיון ומיון עולם החי

אפיון ומיון עולם החי

יום מדע לחטיבת הביניים. מטרת היום היא להתוודע למגוון העצום של ממלכת החי ולצורת המיון המקובלת כיום. במהלך היום נלמד על עקרונות המיון המדעי של בעלי החיים. בנוסף, נכיר את מאפייני קבוצות החי השונות והתפתחותן במהלך האבולוציה, מהספוגים ועד הפרימטים.

בריכות חורף

בריכות חורף

יום מדע לחטיבת הביניים.

בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – בישראל וברחבי העולם כולו. בריכת החורף היא בית גידול מימי ייחודי מבחינת המגוון הביולוגי שלה – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

יום מדע לחטיבת הביניים.

צמחים וחרקים מקיימים ביניהם קשרים שונים במשך מיליוני שנים. האבולוציה המשותפת שלהם הובילה במקרים רבים ליצירת תלות מוחלטת ביניהם.

מארגי מזון בטבע

מארגי מזון בטבע

יום מדע לחטיבת הביניים.

אנרגיית השמש – מקור האנרגיה לחיים על פני כדור הארץ – מנוצלת באופן ישיר על ידי חלק קטן מאוד מהיצורים החיים. כיצד היא מתגלגלת במערכות החיים ומועברת מיצור ליצור? מה קורה לה בסופה של הדרך?

משבר המגוון הביולוגי

משבר המגוון הביולוגי

יום מדע לחטיבת הביניים.

המגוון הביולוגי – מעטפת החיים שעל פני כדור הארץ – מצוי כיום בעיצומו של גל הכחדה שלא היה כמותו בתולדות עולמנו. הרס בתי גידול וצמצום שטחי מחייה, ציד, פגיעה ישירה ומינים פולשים הם הגורמים המרכזיים להיעלמותם של מינים רבים ולשינוי של מערכות אקולוגיות שלמות.

עופות ותעופה

עופות ותעופה

יום מדע לחטיבת הביניים.

מרבית העופות נעים באוויר וגופם מותאם לכך מבחינה אנטומית ופיזיולוגית. בתעופתם עליהם להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ ולנצל כוחות עילוי כדי להתרומם ולנוע. במהלך הפעילות נכיר מגוון עופות ונלמד על התאמת מבנה הגוף של העופות, ובייחוד מבנה הכנף והנוצות, לאורח חייהם ולסגנון תעופתם.

רבייה בעולם החי

רבייה בעולם החי

יום מדע לחטיבת הביניים.

הרבייה היא תהליך מורכב מאוד הכולל שלבים רבים, ביניהם: חיזור, בחירת בן-זוג, הזדווגות, דגירה או הריון ולעתים גם טיפול בצאצאים.

שמירת טבע

שמירת טבע

יום מדע לחטיבת הביניים.

ישראל מאופיינת בעולם טבע ייחודי ועשיר במיוחד, הנובע ממיקומה הגיאוגרפי כמפגש בין יבשות, מההיסטוריה האקלימית שלה ומהיותה נתיב נדידה של עופות רבים. יום המדע בנושא שמירת טבע יבחן את השינויים שחלו בעולם החי של ישראל ב-150 השנים האחרונות ויסקור את הגורמים שהביאו להכחדה של מינים רבים של זוחלים, עופות ויונקים: הרס בתי גידול, מינים פולשים ופגיעה ישירה.