קמפוס טבע הוקם על ידי אוניברסיטת תל-אביב על מנת לקדם את השכלת הציבור בנושאי מדע, טבע וסביבה ולגשר בין המחקר וההוראה האקדמיים לבין הקהל הרחב.
 
ייחודו של קמפוס טבע הוא בשילוב של תשתיות הקיים במעט מקומות בעולם הרחב –אוספי טבע לאומיים שבהם מתקיים איסוף ותיעוד המגוון הביולוגי של הארץ והאזור, גן מחקר זואולוגי ובו האוסף הגדול ביותר של בעלי החיים מהארץ, וגנים בוטניים שבהם ניתן לסייר בנופי הצומח של הארץ ולהכיר צמחים מרחבי העולם. סך כל השטח שבו קמפוס טבע פועל הוא כ-60 דונם. נוסף על אלו, ומעבר לכל, קמפוס טבע ניזון ממרכז המחקר הגדול והמקיף בארץ בנושאי המגוון הביולוגי וחקר שמירת הטבע.
פעילויות קמפוס טבע פותחות שער לאוצרות הטבע הללו של אוניברסיטת תל-אביב ומציגות את עולם המחקר המדעי בנושאי טבע וסביבה בפני בני נוער, מורים, מדריכי טבע והקהל הרחב. מדריכי קמפוס טבע הם סטודנטים לתוארי מוסמך ודוקטור מהפקולטות למדעי החיים ורפואה, העוסקים בחקר המגוון הביולוגי על היבטיו השונים. בנוסף לאלו, חוקרים בכירים מלווים את הפעילויות השונות ומדריכים בחלק מהן.

כיום אנו פועלים להקמתו של מבנה לאוספי הטבע שהולם את חשיבותם ואת מעמדם כדי להבטיח את המשך קיומם. מבנה זה, אשר יכלול בנוסף לתשתיות המדעיות גם תשתיות הוראה, תצוגה ושירותים לקהל המבקרים, יאפשר את הרחבת הפעילות הציבורית והחינוכית של קמפוס טבע.

 
הפעילויות בקמפוס טבע מקדמות את הכבוד כלפי עולם הטבע, מנחילות ידע על תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים ומעניקות תובנה לגבי מורכבות הטבע.