אגף חינוך ותקשורת מדע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (בעבר, קמפוס טבע), שואף להשפיע על סדר היום הציבורי בנושא המגוון הביולוגי ופיתוח בר קיימה באמצעות פעילות חינוכית, העלאת מודעות הציבור ופיתוח תוכניות הכשרה.

ימי מדע ומפגשי מדע

תלמיד ביום מדע

ימי מדע ומפגשי מדע הם תוכניות העשרה במגוון רחב של נושאים, העוסקים במערכות אקולוגיות, בתופעות ובתהליכים בטבע, במגוון הביולוגי ובעולם היצורים החיים, כגון: אבולוציה, אורגניזם בסביבתו, המגוון הביולוגי, מארגי מזון בטבע, יחסי גומלין בטבע ועוד. בתוכניות אלה לומדים התלמידים באופן חווייתי ובסביבות למידה ייחודיות על תופעות ותהליכים בעולם הטבע.

סיורים מודרכים

סיור מודרך בקמפוס טבע

מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט מקיים סיורים מודרכים במוזיאון, בגן למחקר זואולוגי ובגנים הבוטניים. הסיורים מיועדים לקבוצות של תלמידים, מורים, מדריכים, סטודנטים וקבוצות מאורגנות שונות.

השתלמויות מורים

השתלמות בגן הבוטני

ההשתלמויות לעובדי הוראה עוסקות בנושאי טבע וסביבה שונים, הקשורים לתוכניות הלימודים, כגון: משבר המגוון הביולוגי, עולם היצורים החיים ומערכות אקולוגיות. ההשתלמויות מאורגנות יחד עם מרכזי ההשתלמויות וגורמי הפיקוח המוסמכים. תוכניות אלו מתוכננות על פי הצרכים של הקבוצה המשתלמת.

תוכניות הכשרה והשתלמות לאנשי טבע וסביבה

השתלמות בגן הבוטני

קורסי ההכשרה, ימי העיון והסמינרים לעוסקים בחינוך ובשימור הסביבה מפגישים את המשתתפים עם חזית המחקר המדעית בנושאי טבע וסביבה ועם סגל החוקרים של אוניברסיטת תל-אביב. תכניות אלו מאורגנות בשיתוף ארגונים של שמירת הטבע בישראל ומחזקות את הקשר בינם לבין פורום המדענים לשימור המגוון הביולוגי.

פרסומים ופיתוח תוכניות חינוכיות וחומרי למידה

פרסום של קמפוס טבע

אגף חינוך ותקשורת מדע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (לשעבר, קמפוס טבע), מפיק פרסומים שונים, כרזות וחוברות ומפתח תוכניות חינוכיות וחומרי למידה לשימושם של גופים שונים, זאת על מנת לקדם את ההוראה של תחום המגוון הביולוגי ושימור הסביבה בכל הרמות ולכל הגילאים.

מעורבות בדיון הציבורי

מסמכי מדיניות של קמפוס טבע

אנו פועלים להעלאת מודעות הציבור לנושא המגוון הביולוגי ופיתוח בר-קיימא ולהדגשת החשיבות של אוריינות מדעית בתהליכי קבלת החלטות בפורומים רבים, כגון: משרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, אונסק"ו וועדת אדם וביוספרה, החברה להגנת הטבע ועוד. פעילות זו באה לידי ביטוי במגוון פעולות: ארגון ימי עיון וכנסים, קיום דיונים מקצועיים לבעלי העניין בתחום, מעורבות בניסוח מסמכי מדיניות ועוד.

אתרי אינטרנט חינוכיים

אתר האינטרנט "שער לביולוגיה סביבתית"

אנו מפיצים מידע מדעי-סביבתי בשפה ברורה לכול במגוון של אתרי אינטרנט: אתר קמפוס טבע, אתר שער לביולוגיה סביבתית, אתר שער לאבולוציה, אתר שער לאקולוגיה חקלאית, אתר הגן הזואולוגי.