מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט מחנך להגנה על המגוון הביולוגי ומערכות כדור הארץ.

קיום האנושות תלוי במשאבי הטבע – מעטפת החיים הדקיקה הצובעת את עולמנו בירוק וכחול. עושר החיים – המגוון הביולוגי – הוא היסוד לחיינו. עם זאת, תהליכי הפיתוח המואצים פוגעים במגוון הביולוגי ומשנים את פני כדור הארץ. תהליכים אלו מוכרים כ"משבר המגוון הביולוגי". מציאת הנתיב שבו הפיתוח האנושי יימשך, אך גם יישמרו המערכות האקולוגיות בריאות ומתפקדות היא האתגר של האלף הנוכחי.

על מנת שנוכל לאמץ קווי מדיניות של פיתוח בר קיימא, חשוב כי נכיר את עולם הטבע ונלמד להעריך את מגוון השירותים שהמערכות הטבעיות מספקות לנו כגון: הרכב האוויר, מזון, האבקה של גידולי החקלאות, טיהור מים, פוריות קרקע, מאגר גנים למזון ותרופות ועוד. ערכם של שירותים אלו נמדד במיליארדי דולרים רבים, אך מעבר לכך, לטבע חשיבות רוחנית ורגשית שאינה ניתנת לכימות.

ב-1986 נולד מושג חדש: Biodiversity או בעברית "מגוון ביולוגי" בכנס שאורגן במסגרת פורום לאומי (אמריקאי), שכינסה האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית יחד עם המוזיאון הלאומי – הסמיתסוניאן. כיום מקובל כי המונח "מגוון ביולוגי" מבטא את עושר החיים על פני כדור הארץ בכל רמות הארגון הביולוגיות – המגוון הגנטי בתוך כל מין, מגוון מינים  ומגוון המערכות האקולוגיות.

אבל המונח "מגוון ביולוגי" מבטא יותר מכך: 
"מגוון ביולוגי" טומן בחובו לא רק הגדרה מדעית מחודשת לתיאור עושר החיים, אלא הוא גם משמש את הביולוגים של חקר שמירת הטבע בניסיונם להשפיע על סדר היום העולמי.  "המגוון הביולוגי" מייצג מערכה ערכית להגדרת יחסים חדשים עם המערכות הביולוגיות סביבנו ומערכה פוליטית להתמודדות של החברה האנושית עם השינוי וההרס של המערכות האקולוגיות והכחדתם של מינים רבים. תהליכים ותופעות אלו מוכרים כיום כ"משבר המגוון הביולוגי". מאז כינוס הפורום הלאומי (האמריקאי) בנושא המגוון הביולוגי התכנסו מדענים, כלכלנים, מדינאים ומומחים רבים אחרים בועידות שונות כדי לדון בדרכי ההתמודדות של החברות האנושיות, העניות והעשירות, עם משבר המגוון הביולוגי. המפורסמות מבין ועידות אלו הן ועידת כדור הארץ בריו דה ז'נירו ב-1992, אשר בה נוסחה האמנה לשימור המגוון הביולוגי, וועידת יוהנסבורג ב-2002 לפיתוח בר-קיימא.
שונית מפרץ אילת. צילום: אמיר גור

צילום: אמיר גור