הגן הזואולוגי באוניברסיטת תל-אביב הוא סביבת למידה חווייתית ועשירה הפותחת חלון להכרת החי של ישראל, לדיון בדרכים לשמירתו וללמידה על תופעות ביולוגיות כלליות, כגון: רבייה, התאמות אורגניזם לבית גידולו, יחסי גומלין, התנהגות בעלי חיים ועוד.
 
הגן שוכן על שטח של כ-30 דונם והוא מזמן למבקר מפגש בלתי אמצעי עם בעלי החיים הרבים השוכנים בקרבו. חלק מבעלי החיים מסתובבים באופן חופשי ברחבי בגן, והתנהגותן של החיות טבעית – הן מחזרות, נלחמות, מזדווגות ומגדלות צאצאים. בכל אלו אפשר להתבונן ללא כל קושי במשך כל עונות השנה.
הגן למחקר זואולוגי