לא היינו מצליחים להתקיים ללא תרומתם הנדיבה של:
 • קרן פרייס ברודי
 • קרן שוסטרמן
 • קרן ברכה
 • משרד החינוך
 • המשרד להגנת הסביבה
 • הועד הישראלי לאונסק"ו
 • האפוטרופוס הכללי - קרן העזבונות
 • משרד המדע התרבות והספורט

ותורמים עלומי שם נוספים

 

קמפוס טבע פועל יחד עם ארגונים נוספים:

 • עיריית תל-אביב יפו
 • החברה להגנת הטבע
 • רשות הטבע והגנים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד החינוך
 • הועד הישראלי לאונסק"ו
 • ועדת אדם וביוספרה, אונסק"ו
 • גני רמת הנדיב
 • יד יצחק בן צבי
 • קרן קיימת לישראל
 • חמד"ע
 • המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 • למדע - המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי
 • המרכז הארצי למורי הביולוגיה
 
באוניברסיטה אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ופורה עם:
 • יוזמת פרייס ברודי
 • היחידה לנוער שוחר מדע, בית הספר לחינוך