מאיה סער, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר דוקטור
מנחה: ד"ר ינון שרף, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


בעלי חיים קבוצתיים חוקרים את סביבתם על מנת למצוא מזון. תאוריית שיחור המזון האופטימלי (Optimal foraging theory) מציעה כי הברירה הטבעית פועלת על יעילות שיחור המזון של בעל החיים, על מנת לאפשר לו כשירות מירבית.

מינים, אשר חולקים בית גידול, נבדלים בציר אחד או יותר של הנישה האקולוגית על מנת לחיות בדו-קיום, בייחוד אם הם מתחרים על משאבי מזון דומים. חלוקת הגומחה יכולה להתבסס על הבדלים במרחב הפעילות, בזמן הפעילות או באסטרטגיות שיחור המזון. עדיין, מינים החולקים בית גידול עשויים להתחרות זה בזה. לא כל מין מגיב בהכרח באותו האופן, כאשר, לדוגמה, מינים מסוימים תוקפניים יותר מאחרים.

סביבת בית הגידול עשויה להיות בלתי צפויה. לכן, בעלי החיים לעיתים קרובות משתפרים עם הניסיון בשיחור המזון, כלומר לומדים לשחר מזון באופן יעיל יותר. בחרקים חברתיים יש צורך נוסף בלמידה, שכן על הפועלות לא רק למצוא מזון אלא גם לחזור לקן. נראה כי לחצי סלקציה שיפרו במינים אלה את הלמידה המרחבית, כדי לצמצם את מחיר התנועה והזמן בעת שיחור המזון.

מגוון גנטי תוך-מושבתי גבוה הוא מנגנון נוסף שתורם לכשירות המושבתית בחרקים חברתיים. מגוון גנטי עשוי להביא לשונות בין פועלות ברמת סף הפעולה שלהן ובכך ליעל את הקצאת הפועלות למטלות שונות במושבה, באופן מותאם יותר לצרכיה בכל עת.

השתמשתי במחקר זה בארבעה מיני נמלים, החולקים את בית הגידול של גבעות הכורכר בתל ברוך. אחד מהמינים לא מתואר, וחשפתי אותו בסריקה מולקולרית של מיני בית הגידול. מדדתי בניסויי שדה ומעבדה תכונות הקשורות לכשירות המושבה: דפוסי שיחור מזון, העדפת מזון, תחזוקת קן ורמת תוקפנות, כאשר ציפיתי למצוא הבדלים בין המינים. אני מציעה כי שונות באסטרטגיות שיחור המזון יכולה לתרום לדו-הקיום בין המינים. כמו כן, בדקתי את ההשפעות של מגוון גנטי ולמידה על כשירות המושבה. אני מראה שמושבות שהן יותר מגוונות גנטית הן גם בעלות יכולת גבוהה יותר במטלות שנבדקו. בנוסף, אני מראה שנמלים לומדות לפתור מבוך מהר יותר בדרך לתגמול מזון, בתוך ובין ימים. אני מציעה שמשך הזכרון לפתרון המבוך אדפטיבי. מחקר זה שופך אור על היחסים בין מינים, החולקים בית גידול, ועל התכונות שמאפשרות להם להתקיים יחד.

תכנים