מלכודות של אריתולע

שי אדר
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: ד"ר רועי דור וד"ר ינון שרף


בעבודה זו נבחן תהליך בחירת בית הגידול של האריתולע, (Vermileonidae: Diptera) חרק טורף אשר בונה מלכודות בחול על מנת ללכוד פרוקי רגליים קטנים. זחלי האריתולע מצויים לרוב בצברים גדולים באזורים חוליים בסביבה עירונית, מתחת לבנייני מגורים. בניגוד לארינמליים שנחקרו רבות וצדים גם הם בעזרת מלכודות בחול, לא קיים מידע רב בספרות לגבי האריתולע.

ביצעתי סדרת ניסויי מעבדה על מנת לחקור את התנהגות בחירת האתר ואת בניית המלכודת עצמה ע"י זחלים וזבובים בוגרים. בפרט, בחנתי את השפעת גורמים ביוטיים ואביוטיים, ניסיון קודם, ורמות שונות של הפרעה על בניית המלכודת של הזחלים. בנוסף, השוויתי את העדפות הזחלים להעדפות הנקבות למקום הטלת הביצים.

תוצאות עבודה זאת מלמדות שלמרות אורח החיים הישיב שלהם, זחלי אריתולע מצליחים להי נמ ע מהפרעות אביוטיות בעת בניית המלכודת. כאשר קיימות מספר הפרעות במקביל, בחירת מקום בניית המלכודת הייתה מושפעת מכולן ולא בעיקר מאחת, מה שמצביע על קבלת החלטות משקללת. תקופה של ניסיון קודם בתנאים שונים השפיעה על התנהגות בניית המלכודת, אך בצורה שונה בין טיפולים. ניסיון בתנאים שונים ככל הנראה משפיע על ההתנהגות בצורה מורכבת, כלומר תנאים שונים מעודדים תגובה שונה. בחירת אתרי ההטלה של נקבות בוגרות לא התאימה להעדפת הזחלים, נקבות נטו להטיל ביצים במספר אתרים ללא קשר לאיכותם, מה שככל הנראה מצביע על אסטרטגיית רבייה של פיזור סיכונים. צפיפות תוך-מינית מנעה מזחלים לבנות מלכודות כאשר הצפיפות גבוהה מאוד, אך ההשפעה של צפיפויות ביניים עדיין לא ברורה לחלוטין.


תכנים