המגוון הביולוגי הוא השונות שבין כל היצורים החיים בכדור הארץ: מווירוס מיקרוסקופי, פטריית קרקע ואצה חד-תאית ועד בעלי חיים וצמחים מורכבים וגדולים. אורגניזמים אלו מתקיימים ביבשה, בים ובמים מתוקים ויוצרים בהם מערכות אקולוגיות מורכבות.
במהלך הפעילות נלמד על המדדים להערכת המגוון הביולוגי- עושר מינים ושפע פרטים. נכיר את הרמות השונות של המגוון הביולוגי- המגוון הגנטי, מגוון המינים ומגוון המערכות האקולוגיות. נלמד על  חשיבות המגוון הביולוגי ונדון במשבר המגוון הביולוגי.

נושא התאמת בעלי חיים לבית הגידול
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתותתיכון
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה