נושאמגוון ביולוגי
מתאים לכיתותי-יב
מספר מפגשים4
משך מפגש3-4 שעות

המגוון הביולוגי הוא השונות שבין כל האורגניזמים החיים בכדור הארץ. אורגניזמים אלו מתקיימים ביבשה, בים ובמים מתוקים ויוצרים בהם מערכות אקולוגיות מורכבות. בסדרת המפגשים נלמד מהו מגוון ביולוגי, מהו מגוון מינים וכיצד אנו ממיינים ומאפיינים את המינים השונים; בהמשך נלמד על מגוון המערכות האקולוגיות. המפגש המסכם יעסוק בהשפעות האדם על המגוון הביולוגי ובמשבר המגוון הביולוגי.

מפגשים קצרים (3 שעות) כוללים הרצאת מבוא וסיור; מפגשים ארוכים (4 שעות) כוללים הרצאת מבוא, פעילות חקר וסיור.

 

מפגש 1: מגוון ביולוגי – היכרות עם המושג ועם הרמות השונות של המגוון הביולוגי

מפגש 2: מגוון מינים

מפגש 3: מגוון מערכות אקולוגיות

מפגש 4: משבר המגוון הביולוגי

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

תיאום פעילות