המגוון הביולוגי – מעטפת החיים שעל פני כדור הארץ – מצוי כיום בעיצומו של גל הכחדה שלא היה כמותו בתולדות עולמנו. הרס בתי גידול וצמצום שטחי מחייה, ציד, פגיעה ישירה ומינים פולשים הם הגורמים המרכזיים להיעלמותם של מינים רבים ולשינוי של מערכות אקולוגיות שלמות.

ביום המדע בנושא משבר המגוון הביולוגי נסקור את מרכיבי המגוון הביולוגי ונציין את חשיבותו הכלכלית לאדם כמקור מזון, כמקור לחומרי טבע וכספק של שירותי חינם כגון אוויר נקי, מים צלולים, אדמה פורייה ומקום בילוי. נוסף על אלו, נדון גם בערכו של המגוון הביולוגי במישור האתי, הרגשי והרוחני. במהלך הסיור ננסה להבין את מדוע האזורים הטרופיים עשירים במינים, נלמד על שימושים שונים שעושה האדם בצמחים, נכיר צמחים שמשמשים להפקה של חומרי טבע משמעותיים בחיינו ונלמד כיצד מגלים אותם. לסיום, נדון במצב בארץ ובניסיונות למצוא פתרון ברמה העולמית, הארצית והאישית.

נושארבייה בעולם החי
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות3 שעות
מתאים לכיתותז-ט
עונהכל השנה (בעיקר אביב)

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים >> תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים >> רבייה