מדוע הנשר הזכר דומה לנקבה ואילו היעל הזכר שונה במראהו מהנקבה? מדוע הזכרים עורכים ביניהם קרבות או מחזרים אחר נקבות? מהו הקשר למספר בנות הזוג שלהם? מהו ההבדל בין הפריה פנימית להפריה חיצונית? מהו ההבדל בין גוזל לאפרוח? נתבונן יחד בתהליכי חיזור אצל בעלי חיים מונוגמיים ופוליגמיים, נדון בהבדלים בין מינים שונים במספר הצאצאים, עונות הרבייה ודגמי הרבייה ונצפה בדוגמאות שונות לטיפול ההורים. 

נושארבייה בעולם החי
סוג הפעילות סיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתותתיכון
עונה כל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל  (לימודי בחירה) >> נושא: רבייה.