נושאאבולוציה
מתאים לכיתותז-ט
מספר מפגשים3-5
משך מפגש4 שעות
תיאום פעילות

האבולוציה היא הכוח המניע את התפתחותם של מינים חדשים, והמאפשר ליצורים להסתגל לתנאי הסביבה המשתנים. בסדרת המפגשים נכיר עדויות לתיאוריית האבולוציה ממגוון תחומי מחקר ונתחקה אחרי תהליכי המחקר המדעי. כן נבין את הכוחות המניעים את האבולוציה. הסדרה שמה דגש על תהליך המחקר המדעי ועל פיתוח החשיבה המדעית.

כל מפגש יכלול הרצאת מבוא, סיור ופעילות חקר.

 

מפגש 1: ההיסטוריה של החיים

מפגש 2: ברירה טבעית

מפגש 3: הומולוגיה ואנלוגיה

מפגש 3: קו-אבולוציה

מפגש 4: טבע המדע

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים >> תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים >> תורשה

מערכות אקולוגיות >> המגוון הביולוגי >> מגוון המינים הקיים בעולמנו הינו תוצאה של תהליכים אבולוציוניים