מרבית העופות נעים באוויר וגופם מותאם לכך מבחינה אנטומית ופיסיולוגית. בתעופתם עליהם להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ ולנצל כוחות עילוי כדי להתרומם ולנוע. מבנה הגוף של העופות, ובמיוחד מבנה הכנף והנוצות, מותאמים לאורח חייהם ולסגנון תעופתם.
יום המדע כולל הרצאת פתיחה הסוקרת את ההתאמות האנטומיות והפיסיולוגיות של עופות לתעופה, את הכוחות הפיסיקליים המשפיעים על התעופה ואת צורות התעופה השונות. לאחר ההרצאה יעבדו התלמידים בקבוצות בתחנות הדגמה בנושא תעופת עופות בכיתת המוזיאון, ולסיום – יערכו סיור בדגש של תעופה ונדידה בגן הזואולוגי.

נושאעופות ותעופה
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות4 שעות
מתאים לכיתותי-יב
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >>נושא: אקולוגיה