אנרגיית השמש – מקור האנרגיה לחיים על פני כדור הארץ – מנוצלת באופן ישיר על ידי חלק קטן מאוד מהיצורים החיים. כיצד היא מתגלגלת במערכות החיים ומועברת מיצור ליצור? מה קורה לה בסופה של הדרך?

במהלך היום יוצגו מודלים שונים המתארים את  מעברי האנרגיה בין היצורים  ויושם דגש מיוחד על תופעת הטריפה. נבחן מקצת מהמגוון העצום של התאמות התנהגותיות ומורפולוגיות לטריפה ולהימנעות מטריפה בעולם החי. נדון בטריפה ככוח אבולוציוני וכגורם סלקציה ראשון במעלה ונבין את משמעות הטריפה מבחינה אקולוגית.
יום המדע ייפתח בהרצאת מבוא, אשר תציג את נושא מעברי האנרגיה בין יצורים שונים בטבע ואת הטריפה על היבטיה ההתנהגותיים, האקולוגיים והאבולוציוניים. לאחר מכן תיערך פעילות בקבוצות להדגמת הנושאים המרכזיים שהוצגו בהרצאת המבוא. הפעילות תכלול תצפית השוואתית על גולגלות של בעלי חיים מייצגים במעבדות האנטומיה וסיור בגן הזואולוגי בדגש טורפים-נטרפים והתאמותיהם המורפולוגיות וההתנהגותיות השונות.

נושאמארגי מזון בטבע
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות4 שעות
מתאים לכיתותז-ט
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים >> תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים >> צורות הזנה ומעברים של חומרי מזון בין יצורים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם