אנרגיית השמש מנוצלת באופן ישיר על ידי חלק קטן מאוד מהיצורים החיים. כיצד היא מתגלגלת במערכות החיים ומועברת מהיצרנים לצרכנים השונים.

נושא מארגי מזון בטבע
סוג הפעילותסיור
משך הפעילות שעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתות תיכון
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה
מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל  (לימודי בחירה) >> נושא: הזנה בצמחים ובבעלי חיים