סיור לחטיבת הביניים.

אנרגיית השמש מנוצלת באופן ישיר על ידי חלק קטן מאוד מהיצורים החיים. כיצד היא מתגלגת במערכות החיים ומועברת מהיצרנים לצרכנים השונים?
בסיור נכיר את בעלי החיים ונלמד על אסטרטגיות התזונה של כל אחד מהם – מי הוא צמחוני, מי טורף ומי אוכל כול. כן נלמד על הדרכים שבהן בעלי חיים מוצאים את מזונם ומתחמקים מטורפיהם ונתוודע להתנהגויות חיפוש המזון של כל בעל חיים. במהלך הסיור נאכיל בעלי חיים ונתבונן מקרוב באופן התזונה שלהם.

 

נושאמארגי מזון בטבע
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתות חטיבת ביניים
עונה כל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים >> תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים >> צורות הזנה ומעברים של חומרי מזון בין יצורים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם