נושאבתי גידול בישראל
מתאים לכיתותי-יב
מספר מפגשים3
משך מפגש3-4 שעות

מיקומה של ישראל בצומת שבין שלוש יבשות הביא לכך שבישראל מצויים מגוון בתי גידול, ובכל אחד מהם עולם חי וצומח המותאם להפליא לבית גידולו. סדרת המפגשים עוסקת בהתאמת אורגניזמים לבית גידול דרך התמקדות בבתי גידול שונים מישראל, תוך דגש על סוגיות שמירת טבע שונות. בכל מפגש נתמקד בבית גידול אחר – נבין את התנאים הא-ביוטים השוררים בו, נלמד על החי והצומח ועל התאמתם לבית הגידול ונתמודד עם סוגיות שונות של שמירת טבע.

מפגשים קצרים (3 שעות) כוללים הרצאת מבוא וסיור; מפגשים ארוכים (4 שעות) כוללים הרצאת מבוא, פעילות חקר וסיור.

 

מפגש 1: החיים במדבר

מפגש 2: החיים בחורש

מפגש 3: החיים בבריכות החורף 

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

תיאום פעילות