נושאבתי גידול בישראל
מתאים לכיתותז-ט
מספר מפגשים3
משך מפגש3-4 שעות
תיאום פעילות

מיקומה של ישראל בצומת שבין שלוש יבשות הביא לכך שבישראל מצויים מגוון בתי גידול, ובכל אחד מהם עולם חי וצומח המותאם להפליא לבית גידולו. סדרת המפגשים עוסקת בהתאמת אורגניזמים לבית גידול דרך התמקדות בבתי גידול שונים מישראל, תוך דגש על סוגיות שמירת טבע שונות. בכל מפגש נתמקד בבית גידול אחר – נבין את התנאים הא-ביוטים השוררים בו, נלמד על החי והצומח ועל התאמתם לבית הגידול ונתמודד עם סוגיות שונות של שמירת טבע.

מפגשים קצרים (3 שעות) כוללים הרצאת מבוא וסיור; מפגשים ארוכים (4 שעות) כוללים הרצאת מבוא, פעילות חקר וסיור.

 

מפגש 1: החיים במדבר

מפגש 2: החיים בחורש

מפגש 3: החיים בבריכות החורף 

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם