ישראל מאופיינת בעולם טבע ייחודי ועשיר במיוחד, הנובע ממיקומה הגיאוגרפי כמפגש בין יבשות, מההיסטוריה האקלימית שלה ומהיותה נתיב נדידה של עופות רבים. יום המדע בנושא שמירת טבע יבחן את השינויים שחלו בעולם החי של ישראל ב-150 השנים האחרונות ויסקור את הגורמים שהביאו להכחדה של מינים רבים של עופות ויונקים: הרס בתי גידול, מינים פולשים ופגיעה ישירה.

במהלך היום נדון בערכיות הטבע לאדם ובחשיבות השמירה על המגוון הביולוגי. הדיון שייערך על שיקום אגם החולה יעסוק בקונפליקטים שבין האדם לטבע ובפתרונות של פיתוח בר קיימא.

יום המדע מורכב מהרצאת מבוא, מסיור בגן הזואולוגי בנושא שמירת טבע ומדיון מונחה על קונפליקטים בין האדם לטבע המתבסס על סיפור אגם החולה.

נושאשמירת טבע
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות4 שעות
מתאים לכיתותי-יב
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה