נושאשמירת טבע
מתאים לכיתותז-ט
מספר מפגשים2
משך מפגששעתיים (סיור בלבד)
תיאום פעילות

שמירת הטבע חשובה לעתידנו והיא מרכיב חשוב ב"קיימות". במהלך הסיורים נכיר מיני בעלי חיים וצמחים, את הגורמים המאיימים עליהם ואת הפעולות שנעשות להגנתם ולשימור בתי הגידול שלהם.

 מפגש 1: סיור בגן הבוטני, תוך דגש על הרס בתי גידול, מינים פולשים ומינים אדומים.

מפגש 2: סיור בגן הזואולוגי, תוך דגש על קונפליקטים בין בעלי חיים לאדם, הכחדת מינים והשבה לטבע.

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה