צמחים וחרקים מקיימים ביניהם קשרים שונים במשך מיליוני שנים. האבולוציה המשותפת שלהם הובילה במקרים רבים ליצירת תלות מוחלטת ביניהם.

צמחים משמשים את החרקים בדרכים שונות: כמקור מזון, כמקום חיות וכהגנה. לעתים חומרי צמח שונים משמשים את החרקים ליצירת מבנים וחומרים הדרושים לקיומם. גם החרקים משמשים את הצמחים –לצורך רביה למשל– וחלק גדול מהצמחים משתמשים בחרקים באופן בלעדי כדי להתרבות. חלק מקשרי הגומלין בין צמחים וחרקים מאופיינים ביחסים בהם רק צד אחד נהנה מהקשר. זהו, למשל, הקשר שבין הצמח הטורף לחרק שהוא אוכל. חלק מהיחסים הם הדדיים, בהם שני הצדדים מרוויחים מהקשר. כזה הוא הקשר שבין הצמח ומאביקו.
יום המדע מורכב מהרצאת מבוא הסוקרת את יחסי הגומלין השונים והמגוונים שבין צמחים וחרקים, מסיור בגנים הבוטניים, במהלכם נתבונן בצמחים טורפים ובכוורת דבורים, נכיר את משפחת הסחלביים ונלמד על יחסי הגומלין השונים בין צמחים לחרקים בעזרת תצפית מקרוב במגוון חרקים שונים.

נושאיחסי גומלין בין צמחים לחרקים
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות3-4 שעות
מתאים לכיתותז-ט
עונהאביב

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם