צמחים וחרקים מקיימים ביניהם יחסי גומלין שונים אשר התפתחו במהלך מיליוני שנים. צמחים משמשים את החרקים בדרכים שונות: כמקור מזון, כמקום חיות וכהגנה. גם החרקים משמשים את הצמחים, למשל לצורכי רבייה. בסיור נכיר מגוון של צמחים וחרקים ונלמד על יחסי הגומלין שהם מקיימים יחדיו.

נושאיחסי גומלין צמחים-חרקים
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן בוטני
מתאים לכיתותתיכון
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה