היצורים הפוטוסינתטים הראשונים השפיעו באופן דרמטי על האטמוספרה של כדור הארץ ויצרו את התנאים להתפתחות החיים כפי שאנו מכירים כיום. התפתחות עולם הצומח איפשרה את התפתחות עולם החי, והיא הושפעה והשפיעה עליה. במהלך הסיור נעבור מסע בזמן מהצמחים הקדומים ביותר ועד לצמחים בעלי הפרחים. כמו כן נכיר את בני לווייתם של הצמחים בעלי הפרחים - החרקים, ונלמד על האבולוציה המשותפת שלהם.

נושאאבולוציה של עולם הצומח
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן בוטני
מתאים לכיתותתיכון
עונה כל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל (לימודי בחירה) >> נושא: אבולוציה וטיפוח