בעלי חיים טורפים וצמחונים פיתחו התאמות לאורח חייהם. במהלך יום המדע נבחן מוצגים של בעלי חיים טורפים וצמחונים, ונלמד כיצד מותאם מבנה הגולגולת שלהם לאורח חייהם.

בסיור נכיר מגוון של בעלי חיים ונלמד על אסטרטגיות התזונה של כל אחד מהם – מי הוא צמחוני, מי טורף ומי אוכל כול. כן נלמד על הדרכים שבהן בעלי חיים מוצאים את מזונם ומתחמקים מטורפיהם ונתוודע להתנהגויות חיפוש המזון שלהם. במהלך הסיור נאכיל חלק מבעלי החיים ונתבונן מקרוב באופן התזונה שלהם.

נושאטורפים ונטרפים
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות3-4 שעות
מיקוםמגוון
מתאים לכיתותג-ו
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם

מערכות אקולוגיות >> המגוון בטבע >> מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה, במבנה ובאורח חיים