ימי המדע מיועדים להעמקה ולהעשרה של תכנית הלימודים של משרד החינוך.

בימי המדע משולבים מגוון של פעילויות ואמצעי הוראה כגון  סיורים, האכלות, ניסויים ומשחקים לימודיים.

אבולוציה

אבולוציה

יום מדע לבית הספר התיכון. 

אבולוציה היא תהליך השינוי באוכלוסייה של אורגניזמים בדרך של ברירה טבעית אשר הביא להתפתחות המגוון העצום של צורות החיים שאנו מכירים כיום. במהלך יום המדע נכיר את הכוחות המניעים את האבולוציה, נעקוב אחרי ההיסטוריה האבולוציונית של עולם הטבע ונכיר את תוצאות תהליך הברירה הטבעית - מגוון התאמות של יצורים לסביבתם ולאורח חייהם. .
יום המדע כולל הרצאה, סיור בגן הבוטני, פעילות באוספי הטבע הלאומיים וסיור בגן הזואולוגי.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל (לימודי בחירה) >> נושא: אבולוציה וטיפוח

אורגניזם בסביבתו

אורגניזם בסביבתו

בריכות חורף

בריכות חורף

יום מדע לבית הספר התיכון.

בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט. מבחינת המגוון הביולוגי, בריכת החורף היא בית גידול מימי ייחודי – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.

במהלך היום התלמידים יחקרו את המאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים של בריכת החורף, יכירו ויזהו את מאכלסי הבריכה וילמדו על מנגנוני הישרדות שונים של אורגניזמים להתמודדות עם העונה היבשה. כמו כן, התלמידים ילמדו על השימוש בביו-אינדיקטורים להערכת איכות המים ותנאי בית הגידול של הבריכה.

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

מארגי מזון בטבע

מארגי מזון בטבע

שמירת טבע

שמירת טבע

יום מדע לבית הספר התיכון.

ישראל מאופיינת בעולם טבע ייחודי ועשיר במיוחד, הנובע ממיקומה הגיאוגרפי כמפגש בין יבשות, מההיסטוריה האקלימית שלה ומהיותה נתיב נדידה של עופות רבים. יום המדע בנושא שמירת טבע יבחן את השינויים שחלו בעולם החי של ישראל ב-150 השנים האחרונות ויסקור את הגורמים שהביאו להכחדה של מינים רבים של עופות ויונקים: הרס בתי גידול, מינים פולשים ופגיעה ישירה.

במהלך היום נדון בערכיות הטבע לאדם ובחשיבות השמירה על המגוון הביולוגי. הדיון שייערך על שיקום אגם החולה יעסוק בקונפליקטים שבין האדם לטבע ובפתרונות של פיתוח בר קיימא.

עופות ותעופה

עופות ותעופה

יום מדע לבית הספר התיכון.

מרבית העופות נעים באוויר וגופם מותאם לכך מבחינה אנטומית ופיסיולוגית. בתעופתם עליהם להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ ולנצל כוחות עילוי כדי להתרומם ולנוע. מבנה הגוף של העופות, ובמיוחד מבנה הכנף והנוצות, מותאמים לאורח חייהם ולסגנון תעופתם.
יום המדע כולל הרצאת פתיחה הסוקרת את ההתאמות האנטומיות והפיסיולוגיות של עופות לתעופה, את הכוחות הפיסיקליים המשפיעים על התעופה ואת צורות התעופה השונות. לאחר ההרצאה יעבדו התלמידים בקבוצות בתחנות הדגמה בנושא תעופת עופות בכיתת המוזיאון, ולסיום – יערכו סיור בדגש של תעופה ונדידה בגן הזואולוגי.