נושאהכרת החי והצומח של ישראל
מתאים לכיתותא-ו
מספר מפגשים2
משך מפגששעתיים (סיור בלבד)
התאמה לתוכנית הלימודיםמערכות אקולוגיות: המגוון בטבע

ישראל מתייחדת במגוון עשיר של בתי גידול ולכן גם במגוון ביולוגי עשיר במיוחד. סדרת המפגשים תקדיש מפגש אחד להיכרות עם עולם החי של ישראל ומפגש שני להכרת עולם הצומח בישראל, תוך דגש על התאמת החי והצומח לבתי הגידול בישראל.

                

מפגש 1: הכרת החי של ישראל

מפגש 2: הכרת הצומח של ישראל

תיאום פעילות