נושאטבע עירוני
מתאים לכיתותז-ט
מספר מפגשים3-5
משך מפגש3 שעות
תיאום פעילות

הטבע נמצא בכל מקום סביבנו. בסדרת המפגשים נחדד את החושים ונכיר את הטבע שמסתתר מתחת לאפנו – בבית הספר ובסביבה הקרובה. סדרת המפגשים נוגעת במגוון נושאים מעולם הטבע (מגוון מינים, יחסי גומלין, מארג המזון, מינים פולשים ועוד) תוך התבוננות בעולם הטבע שבסביבתנו הקרובה ביותר. רוב המפגשים יערכו בבית הספר, וכן ניתן לשלב מפגשים מחוץ לבית הספר – בפארק הירקון, בחוף הים ועוד. המפגש המסכם יערך בקמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב.

 

מפגש 1-3: טבע עירוני בבית הספר

מפגש 4: טבע עירוני בפארק הירקון / בחוף הים

מפגש 5: ביקור בקמפוס טבע 

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> המגוון הביולוגי

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם

מערכות אקולוגיות >> מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה