בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט. מבחינת המגוון הביולוגי, בריכת החורף היא בית גידול מימי ייחודי – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.

במהלך היום התלמידים יחקרו את המאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים של בריכת החורף, יכירו ויזהו את מאכלסי הבריכה וילמדו על מנגנוני הישרדות שונים של אורגניזמים להתמודדות עם העונה היבשה. כמו כן, התלמידים ילמדו על השימוש בביו-אינדיקטורים להערכת איכות המים ותנאי בית הגידול של הבריכה.

יום המדע מורכב מהרצאת מבוא, מעבודת דיגום ומדידה בבריכות החורף בגן הזואולוגי, מהתבוננות בדו-חיים ומדיון בממצאי הניסויים.

נושאבריכות חורף
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות4 שעות
מתאים לכיתותי-יב
עונהכל השנה

תכני הדרכה

מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה