בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – בישראל וברחבי העולם כולו. בריכת החורף היא בית גידול מימי ייחודי מבחינת המגוון הביולוגי שלה – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.

במהלך היום התלמידים יחקרו את המאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים של בריכת החורף, יכירו ויזהו את מאכלסי הבריכה וילמדו על מנגנוני הישרדות שונים של אורגניזמים להתמודדות עם העונה היבשה. כמו כן, התלמידים ילמדו על השימוש בביו-אינדיקטורים להערכת איכות המים ותנאי בית הגידול של הבריכה.
יום המדע מורכב מהרצאת מבוא, מעבודת דיגום ומדידה בבריכות החורף בגן הזואולוגי, מהתבוננות בדו-חיים ומדיון בממצאי הניסויים.

נושאבריכות חורף
סוג הפעילותיום מדע
משך הפעילות4 שעות
מתאים לכיתותז-ט
עונהחורף

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם