נושאבריכות חורף
מתאים לכיתותי-יב
מספר מפגשים3-5
משך מפגש3 שעות

בריכות חורף נראות פעמים רבות כשלוליות בוץ, אך למעשה הן בתי גידול ייחודים ועשירים במיוחד. יתר על כן, כיום מספרן הולך ומתמעט והן נמצאות במקומות רבים בסכנת קיום. מבחינת המגוון הביולוגי, שלולית החורף היא בית גידול מימי ייחודי – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.

במהלך המפגשים נשוב ונדגום בריכת חורף מלאכותית, נחקור את השינויים שחלים במאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים שלה, נכיר את יושביה ונלמד על התאמותיהם לסביבה המשתנה.

כל מפגש יכלול הרצאת מבוא ופעילות חקר בבריכת חורף.

 

מפגש 1: התנאים הא-ביוטים

מפגש 2: חסרי חוליות

מפגש 3: דו-חיים

מפגש 4: זוחלים, עופות ויונקים

מפגש 5: שמירת טבע

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
תיאום פעילות