בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט. מבחינת המגוון הביולוגי, שלולית החורף היא בית גידול מימי ייחודי – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.
במהלך הפעילות התלמידים יחקרו את המאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים של שלולית החורף, יכירו ויזהו את מאכלסי השלולית וילמדו על מנגנוני הישרדות שונים של אורגניזמים להתמודדות עם העונה היבשה. כמו כן, התלמידים ילמדו על השימוש בביו-אינדיקטורים להערכת איכות המים ותנאי בית הגידול של השלולית.

נושאבריכות חורף
סוג הפעילותסיור
משך הפעילות שעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתות תיכון
עונה חורף,אביב

התאמה לתכנית הלימודים

מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחס אדם סביבה

מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה