בריכות חורף נראות פעמים רבות כשלוליות בוץ, אך למעשה הן בתי גידול ייחודים ועשירים במיוחד. יתר על כן, כיום מספרן הולך ומתמעט והן נמצאות במקומות רבים בסכנת קיום. לפני הסיור נצפה בסרטון על אחד הדיירים בבריכת החורף. במהלך הפעילות נכיר את המאפיינים של הבריכה, נמדוד ונעריך אותם ונלמד לזהות את בעלי החיים של הבריכה בעזרת מגדיר ונלמד על התאמותיהם לסביבה המשתנה.

נושאבריכות חורף
סוג פעילותיום מדע
משך פעילות3-4 שעות
מיקוםהגן למחקר זואולוגי
מתאים לכיתותא-ו
עונהחורף

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> מערכות בכדור הארץ - תופעות מחזוריות
מערכות אקולוגיות >> המגוון בטבע >> השוני באורחות חיים של בעלי חיים
מערכות אקולוגיות >> המגוון בטבע >> סביבות חיים
מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם >>מערכות אקולוגיות הן דינמיות באופיין