ההשתלמות מיועדת לחוקרים, סטודנטים, ועובדי מעבדה הנדרשים לבצע מחקר תוך שימוש בציפורים לצרכי מחקר אקולוגי או התנהגותי, ומהווה השלמה לקורס הבסיסי הנדרש מהם

(אין די בהשתלמות זו בלבד כדי להעניק רישיון לביצוע ניסויים בבעלי חיים).

 ההשתלמות מוכרת על ידי הוועדה הארצית לניסויים בבעלי חיים.

תאריך ההשתלמות: יום א' 26 לפברואר 2017

 שעה: 10:00 עד 18:00

 מקום ההשתלמות:

ההרצאות יינתנו החל משעה 10:00 בכיתת המוזיאון שבמרתף מכון הדגנים (מאגרים גנטיים). החלק המעשי יינתן בין 16:00 ל-18:00 בגן למחקר זואולוגי.

 מכון הדגנים נמצא מול שער בית התפוצות (שער מתתיה – שער 2), מצפון לגן הזואולוגי וממזרח לכביש, כלומר מחוץ לגדר הקמפוס. מצפון למכון הדגנים מתבצעות כרגע עבודות הבניה של המוזיאון הלאומי לאוספי הטבע, והכניסה אליו היא מדרך העפר המובילה לגן הבוטני ועוברת בינו לבין שטח הבנייה. הכניסה למרתף היא מהצד הצפוני של הבניין בכניסה רחבה ומשופעת.

במפת הקמפוס  http://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp  מופיע הבניין תחת השם "מאגרים גנטיים".

 הרשמה: ההשתתפות כרוכה בהרשמה ובתשלום של 220 ₪ למשתתף. 

*סטודנטים במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב זכאים להשתתף בהשתלמות ללא עלות.

פעילויות