*לחברי מועדון הצפרות ואנשי המחלקה לזואולוגיה (סגל וסטודנטים) הכניסה חינם.

מפגש 7 - 16.7.17

16:30 סיור בגן למחקר זואולוגי בנושא שמירת טבע

17:30 כיבוד קל

18:00 דן אלון ונועם וייס, היבטים חדשים בשמירת טבע של אוכלוסיות ציפורים בישראל (שרמן אולם 02)