*לחברי מועדון הצפרות ואנשי המחלקה לזואולוגיה (סגל וסטודנטים) הכניסה חינם.

מפגש 4 - 9.4.17

16:30  סיור בגן למחקר זואולוגי בנושא נדידת ציפורים

17:30  כיבוד קל

18:00 רון אפרת, מעקב ממושדר אחר שקנאים נודדים (בריטניה אולם 14)