תקצירי עבודות מחקר שנעשו במסגרת לימודי מוסמך ודוקטור באוניברסיטת תל אביב בנושא נחלים ובריכות חורף

שבי רוטמן, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: ד"ר מנחם גורן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
לוטרה. צילום: Drew Avery

יוסי בן ארי, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' נוגה קרונפלד שור, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

חפרית מצויה. צילום: עוז ריטנר

יעל בלון, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' נוגה קרונפלד שור, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ושריג גפני, בית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין

מירי טאוב-כורם
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: ד"ר מנחם גורן וד"ר שריג גפני, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

מוטי אופיר, המחלקה לזואולוגיה 
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך 
מנחה: פרופ' אביטל גזית, המחלקה לזואולוגיה

נחל הירקון

ירון הרשקוביץ, המחלקה לזואולוגיה 
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך 
מנחה: פרופ' אביטל גזית, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

עגולשון שחור-גחון. צילום: Miguel Vances

ד"ר שרון רנן, המחלקה לזואולוגיה.

מנחים: ד"ר שריג גפני וד"ר אלי גפן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

נחל הירקון

אלעד בן דוד, המחלקה לזואולוגיה 
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך 
מנחה: פרופ' אביטל גזית, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

ראשן נגוע בוירוס. צילום: ישי ויסמן

ישי ויסמן, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' אלי גפן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

תכנים