השפעת תזקיקי נפט (MLO) המשמשים להדברת זחלי יתושים על מאכלסי מים שאינם יעד ההדברה

הבניאס. צילום: עוז ריטנר

מוטי אופיר, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: פרופ' אביטל גזית, המחלקה לזואולוגיה


תכשירי ההדברה המומלצים להדברת יתושים במקווי מים מזוהמים בארץ הם בעיקר תזקיקי נפט מקבוצת ה-Mosquito Larvicides Oils. תכשירים אלו נחשבים לידידותיים לסביבה יחסית לחומרי הדברה כימיים אחרים. מסתבר כי השימוש בתכשירי MLO מבוצע ללא ידע מספק על השלכותיהם על כלל מאכלסי המים. בדומה לדטרגנטים תכשירים שמנוניים מפחיתים את יכולת היאחזות של זחלי היתושים בקרום מתח הפנים, בנוסף קיימת אפשרות של חדירת החומר השמנוני אל מערכת הטרכיאות וסתימתן או חדירה של חומרים רעילים מומסים לגוף הזחל. 

השערת המחקר היא שחסרי חוליות נושמי אויר אטמוספרי (חרקי מים) בדומה לזחלי יתושים יהיו בעלי רגישות גבוהה, בעוד שמאכלסי מים נושמי חמצן מומס (לדוגמא, חלזונות, דגים ודו חיים) יגלו רגישות נמוכה יחסית לתכשירי MLO. מטרת המחקר הייתה לבחון השפעת תכשירי MLO על נציגים נבחרים של מאכלסי מים. המחקר התמקד בתכשיר GB1111 ונערכה השוואה של רעילותו לזו של תכשיר MLO נוסף, ''שמן 10''. 
חסרי החוליות שהראו רגישות גבוהה או דומה לזו של זחלי יתושים (מינון נמוך מ-1 ליטר לדונם, כרבע מהמינון המומלץ להדברת יתושים) היו כולם חרקים נושמי אויר אטמוספרי כדוגמת פישפשים וחיפושיות מים. מינים נושמי חמצן מומס הראו רגישות נמוכה מזו של זחלי היתושים. בינהם סרטנים היחודיים לבריכות חורף כדוגמת זימירגל וסרטני בוץ הנפגעים בחשיפה ל GB1111 במינון המומלץ ע"י היצרן להדברת זחלי יתושים. 

רגישות נמוכה יחסית ל-GB1111 (כפי 10 או יותר מהמינון המומלץ להדברת זחלי יתושים) נצפתה בשפריריות, חלזונות, ראשני קרפדה, דגי גמבוזיה, לבנון הירקון ואמנון יאור. הסבירות שהמינים הנ"ל יפגעו מריסוס במינון כפול מהמומלץ, הוא קטן ביותר. בהשוואה בין תכשירים נמצא כי GB1111 רעיל יותר לדגים בעוד ש"שמן 10" רעיל יותר לחסרי חוליות נושמי אויר. 

נמצא קשר חיובי בין עומק עמודת המים ומידת הרעילות של התכשיר GB1111 לזחלי היתושים. לעומת זאת רעילות התכשיר לדגי גמבוזיה ובוגרי חיפושית "חובבת מים" פחתה עם העלייה בנפח המים. 

מתוצאות המחקר ניתן לצפות להשפעה סלקטיבית של תכשירי MLO על חברת מאכלסי המים שעקרה פגיעה בנושמי חמצן אטמוספרי. כתוצאה מכך נפגעים מרכיבים מרכזיים במארג המזון במים. שיקום נחלים מחייב התייחסות להשלכות תכשירי MLO על חברת מאכלסי המים ומציאת חלופות ידידותיות יותר לסביבה.

תכנים