היבטים בתזונה ובביולוגיה של מספר עטלפי חרקים (Microchiroptera) בצפון ישראל

עטלפון לבן שוליים. צילום: ערן לוין
ערן לוין, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחים: פרופ' יורם יום-טוב, ד"ר ענת ברנע, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

בעבודתי חקרתי היבטים שונים בביולוגיה של מספר מיני עטלפי חרקים בצפון הארץ. במרכז העבודה עמדו שני מיני היזנוב: יזנוב גדול (Rhinopoma microphyllum) ויזנוב קטן (Rhinopoma hardweiki). בחירתי במינים אלו נעשתה על שום הגודל המרשים של אוכלוסייתם, על שום המורפולוגיה המיוחדת שלהם, ולבסוף, כיוון שלמרות שתי העובדות שמניתי דלעיל, כמעט ולא נעשה עליהם מחקר בארץ ובעולם. בנוסף לכך בדקתי את תזונתם של האשף המצוי (Tadarida teniotis) ושל הרמשן הלילי (Nyctalus noctula), שני מיני עטלפים החיים בסמוך ליזנובים וחולקים עימם את אזורי שיחור המזון. עקבתי גם אחר מושבת חורף של נישפוני גדות (Myotis capaccini). 

במהלך קיץ 2003 וקיץ 2004 ביצעתי מעקב אחר ארבע מושבות של יזנוב גדול וארבע מושבות של יזנוב קטן באזור עמק החולה והכנרת. באמצעות לכידת פרטים ומדידתם בדקתי משתנים הקשורים בביולוגיה של מינים אלו, כגון צבירת שומן, יחס זוויגים ומבנה כנף. בדקתי את מאפייני האקולוקציה באמצעות מכשיר הקלטה אולטרה-סוני. כמו כן, ביצעתי אנליזה גנטית למושבות היזנוב הגדול, בניסיון לפענח את היחסים בין המושבות השונות.

בעבודתי התמקדתי בניתוח תזונתם של העטלפים. במהלך הקיץ אספתי מדי כמה ימים דגימות גללים ממושבות העטלפים, וניתחתי את הרכב החרקים בהן. 

מעבודתי עולה כי היזנוב הגדול והיזנוב הקטן מאכלסים את אזור עמק החולה והכנרת במספרים גדולים במשך כ-14 שבועות בלבד במהלך הקיץ. במשך תקופה זו ממליטות הנקבות ומלוות את הגורים עד לעצמאות, והזכרים אוגרים כמויות גדולות של שומן (עד 40% ממשקל גופם). ביזנוב הקטן מצאתי הפרדה זוויגית חלקית: לצד מספר מושבות מעורבות, מצאתי מושבה אחת המורכבת מזכרים בלבד. ביזנוב הגדול מצאתי הפרדה זוויגית מלאה: הזכרים מאכלסים אזור גיאוגרפי גבוה יותר מעל פני הים מאשר הנקבות. האנליזה הגנטית שביצעתי הראתה כי כמעט ואין שונות גנטית באוכלוסיית היזנוב הגדול של צפון הארץ.

מאפייני הכנף והאקולוקציה של שני מיני היזנוב מעידים כי מינים אלה הם מעופפים מהירים המשחרים מזון בשטח פתוח. כמו כן, ישנם הבדלים בתדרי השימוש באקולוקציה בין נקבות לזכרים ביזנוב הגדול.

תזונתם של היזנובים והאשפים במהלך חודש יוני היא מגוונת, ומבוססת על מספר סדרות חרקים, שהבולטת בהן היא סדרת החיפושיות. במהלך חודש יולי חל שינוי בתזונתם של העטלפים: מלכות נמלים מהמין קמפונית קדושה (מין אנדמי לאזור) הולכות ותופסות חלק מרכזי בדיאטת העטלפים. הדבר בולט במיוחד בשני מיני היזנוב, אשר שכיחות הקמפוניות בגלליהם גבוהה מ-90%. תופעה של מעוף כלולות מאסיבי וממושך (מספר חודשים) היא תופעה מיוחדת שלא תוארה עד היום, והניצול של משאב חשוב זה אינו מוכר, גם לא באזורים אחרים בעולם הכלולים בתחום התפוצה של המינים בהם עסקתי. מלכות נמלים הן מקור מזון עשיר ביותר בשומן, ואכן, תקופת ההנקה של הנקבות ותקופת צבירת השומן של הזכרים לקראת החורף, תואמות את הופעת מלכות הקמפונית. 

לאחר עזיבת היזנובים את מושבות הקיץ שלהם, ביצעתי מעקב אחר מושבת חורף של נשפוני גדות באזור קיבוץ הזורע. מראשית נובמבר 2003 ועד סוף ינואר 2004 אספתי גללים ממושבה זו, שלמרות טמפרטורת הסביבה הנמוכה הייתה פעילה במשך כל אותה תקופה. מניתוח תכולת גלליהם של נשפוני הגדות עולה שמין זה ניזון לא רק מחרקים, אלא גם מדגים מהמין גמבוזיה (Gambusia affinis), אותם הוא דג ככל הנראה בברכות המדגה של קיבוץ הזורע. אכילת דגים (Piscivory) אינה מוכרת כאסטרטגיית תזונה במין זה, ויתרה מכך, זהו התיאור הראשון של עטלף אוכל דגים, לא רק בארץ אלא במזרח התיכון כולו.

תכנים