טורבינת רוח. צילום: lamoix
מאמר על חשיבות שימור מערכות כדור הארץ. נכתב על ידי יעל גבריאלי, ענת פלדמן ואורית בהט-סקוטלסקי. המאמר התפרסם בעיתון ' אאוריקה', 26, עמ' 9-6, 2008.
אי פסחא. צילום: שי ברקן
מאמר על ההיסטוריה הסביבתית של אי הפסחא והלקח ממנה. נכתב על ידי יעל גבריאלי וענת פלדמן והתפרסם בעיתון ' אאוריקה', 26, עמ' 11-10, 2008.
דררה
מאמר על תופעת הפלישות הביולוגיות. נכתב על ידי יעל גבריאלי והתפרסם בעלון למורי הביולוגיה, 172, עמ' 16-19, 2005.
מאמר הדן בהשפעת כלבים וחתולים על חיות הבר בסביבתם. נכתב על ידי ענבל בריקנר ויעל גבריאלי והתפרסם בעיתון 'הכדור בידינו', 8, 2004.
מאמר הדן ביסודות תפיסת המדע והתרבות בחברה המערבית, היוצרים מחסומים באימוץ תפיסת הקיימות והחינוך אליה. נכתב על ידי יעל גבריאלי, 2011.

תכנים