יעל גבריאלי, קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב

רמת הנדיב – מעבדת שדה לחקר המגוון הביולוגי

הספר 'רמת הנדיב – מעבדת שדה לחקר המגוון הביולוגי' מעלה בפני תלמידים, מורים והציבור המתעניין נושאים בחקר המגוון הביולוגי. ההסברים משובצים בשלל תמונות ודוגמאות ממחקרי רמת הנדיב ומממשק הטבע המיושם בפארק. החוברת נכתבה על ידי קמפוס טבע בשיתוף עם צוות החינוך של פארק טבע רמת הנדיב. הספר מלווה את סדנת הפעילות של חקר המגוון הביולוגי ברמת הנדיב.
רמת הנדיב

סדנה לחקר המגוון הביולוגי ברמת הנדיב

קמפוס טבע וצוות החינוך של פארק טבע רמת הנדיב, פיתח מערך למידה המתמקד בעקרונות בחקר המגוון הביולוגי ובהתנסות מעשית בשדה לבחינת גורמים המשפיעים על עושר המינים בבית גידול מסוים.
שיעור מבוא מלווה במצגת: השיעור עוסק במושגי היסוד של תפיסת המגוון הביולוגי ובשירותי המערכות האקולוגיות ההכרחיים לקיומינו ולקיומם של כל היצורים החיים על פני כדור הארץ.
מחקר שדה ברמת הנדיב: המחקר בוחן את השפעת גודל השטח ואופי בית הגידול על עושר המינים. 
שיעור סיכום מלווה במצגת: שיעור הסיכום עוסק בגישה המקובלת כיום לשימור המגוון הביולוגי - הגישה המערכתית. בשיעור מודגשת החשיבות של שימור מערכות אקולוגיות מתפקדות המורכבות משפע של מינים ביולוגיים. 
עבודת שדה

תכנים