מפגש 2 - 12.2.17

16:30  סיור בגן למחקר זואולוגי בנושא התנהגות עופות

17:30  כיבוד קל

18:00 פרופ' ארנון לוטם, לך תבין מוח של ציפור: מחקרים בהתנהגות  ולמידה חברתית בדרורים, זנבנים ועוד כמה מינים (בריטניה אולם 14)