בקמפוס קיימים בתי גידול מגוונים שבהם יכולות הציפורים לקנן ולגדל את גוזליהן בהצלחה, למרות התנועה הערה של עשרות אלפי הסטודנטים, אנשי הסגל והמבקרים הרבים.
הדוכיפת והירגזי מעדיפים לקנן בגזעי העצים, העורב האפור בונה את קנו בצמרות הגבוהות של העצים, והצופית בונה קן דמוי כישור התלוי על ענף, והכניסה אליו במרכזו. דרור הבית בונה את קנו במעונות אדם, והבולבול בונה סלסילה שחומרי הריפוד נמצאים בחלקה החיצוני.
הנקבה דוגרת על הביצים ומטפלת בגוזלים, והזכר דואג לאסוף מזון עבור זוגתו והגוזלים. כשהגוזלים גדלים, הנקבה מצטרפת לזכר באיסוף המזון.

מימין: דוכיפת. משמאל: ירגזי

תכנים

מיזם "ציפורי הקמפוס" נועד להכיר לבאי האוניברסיטה את מגוון הציפורים ברחבי הקמפוס. ברחבי הקמפוס הוצבו שלטים להכרת  מיני הציפורים הנפוצות. המיזם החל כיוזמה של שני סטודנטים מהפקולטה להנדסה – נדב פיין ויותם אראל, ובוצע בשיתוף המחלקה לזואולוגיה, קמפוס טבע וקרן הדוכיפת.