שוענים ביולוגיים

מרצה: פרופ' נגה קרונפלד-שור, ראש המחלקה לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ע"ש גורג' ס. וייז
משך ההרצאה: 1:08.

תכנים