הפאזל האבולוציוני של רביה מינית

מרצה: ד"ר לילך הדני, המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים.
משך ההרצאה: 1:00.
ההרצאה צולמה במסגרת השתלמות אבולוציה למורי ביולוגיה שערך קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

תכנים