מרבית העופות נעים באוויר וגופם מותאם לכך מבחינה אנטומית ופיזיולוגית. בתעופתם עליהם להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ ולנצל כוחות עילוי כדי להתרומם ולנוע. במהלך הפעילות נכיר מגוון עופות ונלמד על התאמת מבנה הגוף של העופות, ובייחוד מבנה הכנף והנוצות, לאורח חייהם ולסגנון תעופתם.

נושאתעופה
סוג הפעילות סיור
משך הפעילות שעתיים
מיקוםהגן למחקר זואולוגי
מתאים לכיתותז-ט
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים >> תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים

מערכות אקולוגיות >> המגוון הביולוגי >> התאמת יצורים לסביבתם