צדו המזרחי של הגן מוצל בשדרה ארוכה של עצי פיקוס השדרות (Ficus microcarpa). העצים השתולים בצפיפות נותנים צל רב למבקרים ומקטינים את הרעש והזיהום מנתיבי איילון הסמוכים. יחד עם זאת, ההצללה מפריעה לאוסף הסוקולנטים הצמוד לשדרה. קקטוסים, צמחי אלוי ואגבה הם חובבי שמש, ולכן מדי כמה שנים אנו נדרשים לגזום את ענפיהם של הפיקוסים שנשלחים למרחק גדול מדי. הגיזום מתבצע על ידי גוזם מומחה באמצעות מסור מוטורי ובעזרת מנוף אדם. באמצע חודש יולי התבצע הגיזום האחרון של עצי הפיקוס. אפשר עדיין להבחין בנקודות שבהן נוסרו ענפים, אולם מהר מאוד עתידים ללבלב עלים חדשים והגדמים יכוסו.    

תכנים