ביום שני, 28.5.18 התקיימה במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט השתלמות ארצית של מדריכי רשות הטבע והגנים בנושא זוחלים, וזאת לקראת עדכון "הספר האדום" בנושא. בהשתלמות לקחו חלק כ-50 מנהלות, רכזות הדרכה ומדריכים, ממרכזי החינוך וההסברה של רשות הטבע והגנים, הפרושים בכל המחוזות בישראל. את ההשתלמות פתחה פרופ' תמר דיין, אשר הציגה את מוזיאון הטבע החדש וברכה על שיתוף הפעולה הפורה בין אוניברסיטת תל אביב לרשות הטבע והגנים. במסגרת ההשתלמות נערכה היכרות עם מחלקת הזוחלים ונציגיה בישראל. בנוסף, נדונו סוגיות הקשורות בשמירת טבע של זוחלים, ביניהן: סחר בזוחלים כחיות מחמד ואיום המינים הפולשים המלווה אותו; מיני זוחלים המצויים בסכנת הכחדה מקומית או עולמית; ישראל כבית גידול לזוחלים; כללי "עשה ואל תעשה" בעת הדרכה עם זוחלים. כחלק מההשתלמות סיירו המשתתפים באוסף הזוחלים החיים שבגן הזואולוגי ובאוסף הזוחלים "הרטוב".

השתלמות זוחלים

תכנים