מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט מקיים השתלמויות מקצועיות לגופי שמירת טבע וסביבה כגון רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, מדריכי ידיעת הארץ וכן השתלמויות למורים.
ההשתלמויות הן בנושאים שונים של ביולוגיה ושל שמירת טבע.
משך ההשתלמויות נע מכמה שעות הרצאה ועד לקורס בהיקף  של עשרות שעות.
תכנית ההשתלמות נקבעת בהתאם לצורכי הגוף המזמין.